atlyginti

atlyginti
atlýginti vksm. Už dárbą jám gerai̇̃ atlýgino.

.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • atlyginti — K 1. tr. padaryti lygų: Nelygų galą rąsto atlygink J. Reikia stiklo galą atlyginti Ėr. 2. tr. lygiai nustatyti, sureguliuoti (svarstykles): Svarstyklės atlygintos puikiausiai Ėr. 3. tr., intr. Sch107, Lp, Skr užmokėti, atsiteisti: Už sužeidimą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmokėti — 1 apmokėti 1. tr., intr. atlyginti, sumokėti tai, kas priklauso, privaloma: Ažu mokyklę reikia apmokėt ir knygas nuspirkt Dgč. Apmokėjo visiems skolininkams BsMtII168. Ma[no] visos mokystos apmokėta Rod. JAV moters darbas apmokamas pigiau, negu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidurti — 1 atidùrti, atìduria, atidūrė; SD217 1. tr. duriant atbukinti: Atidūriau galą ylos, ir jau neblenda J. ║ sutrenkti bakstelėjus: Pirštą labai atidūriau Ėr. | refl. tr.: Bevalydama grindis, ji į stalo koją atsidūrė nykštį Rmš. 2. tr. užbesti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • draudikas — draudìkas, ė smob. (2); TTŽ asmuo ar įstaiga, prisiimanti prievolę atlyginti draudėjui patirtus nuostolius pagal draudimo sutartį: Draudikas įsipareigoja atlyginti nuostolius rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlyginti — 1. tr. J, BŽ83 padaryti lygų paviršių: Išlyginsim kelius, užsėsime laukus, gimtasis židinys bus vėl jaukus S.Nėr. Klonius išlygintumbime, o paskui žolėmis geroms užsėtumbime K.Donel1. Peilis toks iškapotas, reik ašmenis išlyginti Plt. | refl. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užmokėti — 1 užmokėti 1. tr., intr. R, Smn sumokėti, atlyginti: Kiek suderėjo, tiek užmokėjo Ėr. Užmokėk jamjam griežtai, kad nerūgotum J. Aš tau užmokėsiu gyvais pinigais LTR. Tai gausi atvažiuoti, aš jau tą kelį užmokėsiu pati Ms. Mano kuskužėlė Tilžėje… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplyginti — tr. K 1. padaryti lygesnį paviršių: Nelygias dirvas reikėtų aplyginti rš. Žemės paviršių galutinai aplygino tirpstančių ledynų vanduo rš. Stiklo popierium ir dilde aplyginome aštrius kartono kraštus rš. Aplyginkit kapą ir eikit namo Ds. 2. Vrnv… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšaukimas — apšaukìmas sm. (2) Rtr, DŽ → apšaukti: 1. Bėda sugyvent, jeigu apšaukìmas be tvarkos Skr. 2. NdŽ. 3. Sut, N, LL117, NdŽ, KŽ → apšaukti 4: Apišaukimas SD205. Jis vienąkart apišaukė tokį apšaukimą LTR(Šmn). Petrui ... duoti raktai, tai est galybė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidovanoti — 1. tr. atiduoti dovanomis: Man podelė šituos karolius visai atidovanojo Všk. 2. intr. atlyginti už dovaną: Reiks svotui už saldainius atidovanot Brž. Dėkui, broleliai, už didžias dovanėles, kad atdovanotų ponulis Dievulis didesnėm dovanėlėm Eiš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atiduoti — atiduoti, da, atìdavė 1. tr. negrąžintinai įteikti (kam), nepasilikti sau: Ką turėjau, àtdaviau Eiš. Aš buvau atidẽvęs jam arklį Žml. Šitą obuolį atiduok tam mažiui (vaikui) Kt. Paskutinius marškinius ataduotum J.Jabl. Vainikėlį atidaviau nuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”